Vreedzame school

KlimOp is een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich prettig en veilig voelen. Wij werken, volgens het programma van De Vreedzame school, aan sociale veiligheid. Het uitgangspunt van De Vreedzame school is dat wij met elkaar een gemeenschap vormen, waarin we elkaar actief aanspreken op de verantwoordelijkheid voor elkaar, onze omgeving en de samenleving.

De Vreedzame school

KlimOp is een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich prettig en veilig voelen. Wij werken, volgens het programma van De Vreedzame school, aan sociale veiligheid. Het uitgangspunt van De Vreedzame school is dat wij met elkaar een gemeenschap vormen, waarin we elkaar actief aanspreken op de verantwoordelijkheid voor elkaar, onze omgeving en de samenleving.

Leefgemeenschap

De Vreedzame School is een aanpak waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

KlimOp streeft er naar om kinderen te leren:
-op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
-op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-constructief conflicten op te lossen
-verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-open te staan voor verschillen tussen mensen.


Lekker leren en werken

Met het programma van De Vreedzame School willen we bereiken dat onze kinderen zich veilig, gehoord en gezien voelen waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Als we met elkaar (kinderen, ouders en leerkrachten) op een positieve manier omgaan wordt het leren leuker en het werken prettiger. 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.