ANWB Streetwise is een praktisch verkeerseducatieprogramma. De ANWB heeft via ANWB Streetwise activiteiten ontwikkeld die aandacht besteden aan alle onderdelen van verkeersveiligheid. Van jongs af aan kilometers maken, kinderen handvatten geven en vaardigheden laten ontwikkelen op een leuke en makkelijke manier. KlimOp vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van onze kinderen.

ANWB Streetwise bezoekt 30 oktober 2023 ons Kindcentrum

11-10-2023
ANWB Streetwise is een praktisch verkeerseducatieprogramma. De ANWB heeft via ANWB Streetwise activiteiten ontwikkeld die aandacht besteden aan alle onderdelen van verkeersveiligheid. Van jongs af aan kilometers maken, kinderen handvatten geven en vaardigheden laten ontwikkelen op een leuke en makkelijke manier. KlimOp vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van onze kinderen.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm.

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma:

Toet toet (groep 1 en 2)
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

Blik en klik (groep 3 en 4)
Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met
de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig
meerijden in de auto.

Hallo auto (groep 5 en 6)
Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les,
evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de
bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.

Trapvaardig (groep 7 en 8)
Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours.
 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.